ГоловнаКонтактиМапа сайта

  Консультирует MDoffice : Попередня та додаткова декларації.  Особливості заповнення граф  - 2012/10/26  

2012/10/26

G:listyNEW_2012October26102012dc82_572.htm

    З набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 631 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа" втратив чинності наказ ДМСУ від 28.02.2003 № 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів", а з набранням чинності з 01.10.2012 року наказу від 30.05.2012 № 651 "Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа" змінилася технологія роботи з товарами, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов"язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів.

    Звичні для всіх документи доставки вантажів: попереднє повідомлення (ТР ПП) та попередня вантажна митна декларація (ТР ПД) набули нового статусу – митної декларації.

    У відповідності до пункту 41 частини 1 статті 4: попереднє повідомлення - завчасне повідомлення митного органу декларантом про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти їх за її межі.

    Статтею 194 МК України визначено, що у разі ввезення товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляють митний орган, у зоні діяльності якого товари будуть пред"явлені для митного оформлення, про намір ввезти ці товари.

    Попереднє повідомлення про намір ввезти товари на митну територію України здійснюється шляхом надання митному органу, в зоні діяльності якого товари будуть пред"явлені для митного оформлення, попередньої митної декларації або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 цього Кодексу.

    Попереднє повідомлення може здійснюватися у формі електронних документів. Формат таких документів, кодування символів, засоби пересилання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

    Під час надання митному органу попереднього повідомлення про намір здійснити переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України цьому митному органу надаються документи та/або відомості, у тому числі засобами інформаційних технологій, передбачені частиною четвертою статті 335 цього Кодексу.

    Положення цієї статті не застосовуються до морських, річкових та повітряних суден, які під час перебування на митній території України не роблять зупинок у портах чи аеропортах, розташованих на цій території.

    Для декларування у митний режим транзиту товарів, що переміщуються будь-яким видом транспорту, крім випадків, визначених цією статтею, використовується митна декларація (у тому числі попередня митна декларація). (ст.. 94)

    Вимоги щодо попередньої митної декларації викладені в статті 259 МК України..

    Попередня митна декларація (інший документ, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 цього Кодексу) подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України.

    Попередня митна декларація подається декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, в зоні діяльності якого товари, транспортні засоби комерційного призначення будуть пред"явлені для митного оформлення, з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей.

    Попередня митна декларація повинна містити відомості, достатні для:

    1) ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення доставки їх до митного органу призначення; або

    2) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, після пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та без пред"явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація; або

    3) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, після пред"явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація.

    За рішенням митного органу, яким оформлена попередня митна декларація, випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, може бути здійснено після переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України без пред"явлення їх цьому митному органу.

    Рішення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму без пред"явлення їх митному органу за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, приймається митним органом, яким оформлена така попередня митна декларація, на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше чотирьох робочих годин з моменту пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

    При ввезенні на митну територію України підакцизних товарів подання попередньої митної декларації, доставка та пред"явлення цих товарів митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов"язковими.

    При поданні попередньої митної декларації відповідальність декларанта або уповноваженої ним особи за достовірність відомостей, наведених в цій декларації, настає з моменту:

    1) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму без пред"явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація; або

    2) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму після пред"явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація, але без проведення митного огляду цим митним органом; або

    3) надання декларанту або уповноваженій ним особі митним органом, яким оформлена така попередня митна декларація, інформації про проведення митного огляду пред"явлених товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

    Попередня митна декларація приймається митним органом, якщо її перевіркою встановлено, що вона містить необхідні відомості щодо товару і до неї додано необхідні документи або їх копії, у тому числі у вигляді електронного документа. У разі відсутності на момент подання попередньої митної декларації оригіналів документів дозволяється подання їх копій. Факт прийняття декларації засвідчується посадовою особою митного органу, яка її прийняла, шляхом проставлення на ній відбитка відповідного митного забезпечення та інших відміток (номера декларації, дати та часу її прийняття тощо), у тому числі з використанням інформаційних технологій.

    Митний орган не має права відмовити в прийнятті попередньої митної декларації, якщо виконано всі умови, встановлені цим Кодексом.

    Відмова митного органу в прийнятті попередньої митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено декларанта.

    Ввезення товару на територію України за попередньою митною декларацією дозволяється протягом 30 днів з дати її оформлення митним органом.

    Для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, застосовуються курси валют та заходи тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинні на дату прийняття митним органом такої попередньої митної декларації для оформлення, а заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності - чинні на дату такого випуску.

    Якщо попередня митна декларація містить лише відомості, достатні для ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення їх доставки до митного органу призначення, або після оформлення попередньої митної декларації змінюються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, для випуску товарів декларантом або уповноваженою ним особою подається додаткова декларація.

    Попередня митна декларація, за якою митним органом здійснено випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму без пред"явлення їх цьому митному органу відповідно до частини п"ятої цієї статті, або попередня митна декларація разом з додатковою декларацією, поданою відповідно до частини тринадцятої цієї статті, становлять митну декларацію, заповнену в звичайному порядку.

    У відповідності до статті 305, у випадках, визначених цим Кодексом, виконання зобов"язань осіб, що випливають з митних процедур, забезпечуються шляхом надання митним органам забезпечення сплати митних платежів у способи, передбачені для відповідної митної процедури. Надання митним органам забезпечення сплати митних платежів є обов"язковим при ввезенні на митну територію України та/або переміщенні територією України прохідним та внутрішнім транзитом товарів за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов"язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів затверджено постановою КМ України від 21 травня 2012 р. N 461.

    Стаття 310 "Порядок надання фінансових гарантій митним органам" передбачає, що у випадках, зазначених у Кодексі, фінансові гарантії надаються митним органам під час або до декларування товарів до митного режиму транзиту, попереднього декларування товарів, до їх прибуття на митну територію України та під час декларування товарів до митних режимів, що передбачають сплату митних платежів або передбачають перебування товарів під митним контролем до моменту закінчення дії відповідного митного режиму.

    Оформлення митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа проводиться у відповідності до п. 14. постанови КМ України від 21.05.2012 № 450 "Питання, пов"язані із застосуванням митних декларацій"), де зазначено , що бланки єдиного адміністративного документа використовуються для оформлення митних декларацій (митної декларації, заповненої у звичайному порядку, попередньої, тимчасової, періодичної та додаткової митних декларацій), передбачених статтями 258 - 261 Митного кодексу України.

    Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа з особливостями щодо заповнення граф затверджено наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 651 "Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа".

    У відповідності до п. 3.15, при заповненні попередньої МД, яка містить усю необхідну для випуску товарів інформацію, МД, заповненої у звичайному порядку вносяться всі передбачені цим Порядком відомості, необхідні для застосування відповідного митного режиму.

    Під час заповнення попередньої МД, що містить відомості, необхідні для ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення доставки їх до митного органу призначення (далі - попередня МД для ввезення) до таких декларацій вносяться наявні у Декларанта відомості, необхідні для застосування відповідного типу декларації.

    Приклади співвідношень типів митних декларацій, які використовувалися відповідно до наказу Держмитслужби від 15.02.2011 № 107, типам митних декларацій, затвердженим наказом Мінфіну від 20.09.2012 № 1011 викладені у листі ДМСУ від 26.09.2012 р. № 11.1/1.2-12.2/10785-ЕП:

Тип митної декларації згідно
з наказом Держмитслужби від 15.02.2011 № 107
Примітки Тип митної декларації згідно з
наказом Мінфіну від 20.09.2012 № 1011
Примітки

ТР ПП
ТР ПД
ТР ПДГ

В залежності від необхідності застосування заходів гарантування доставки товарів

ІМ YY* ЕЕ
ІМ YY* ЕА

В залежності від обсягу даних, внесених до попередньої митної декларації

    При оформленні попередньої МД на паперовому носії, яка містить всю необхідну для випуску товарів інформацію, після проставлення у такій попередній МД згідно з правилами заповнення графи D/J глави 4 розділу II цього Порядку відміток, що свідчать про постановку її на контроль в ЄАІС Держмитслужби України, Декларанту повертається аркуш з позначенням "2/7" ЄАД, відповідні йому додаткові аркуші і доповнення. У разі прийняття митним органом рішення про випуск відповідно до заявленого митного режиму товарів, транспортних засобів комерційного призначення за такою попередньою МД Декларанту повертаються також аркуш з позначенням "3/8" ЄАД, відповідні йому додаткові аркуші і доповнення з проставленими в них відбитками особистої номерної печатки.

    Товари, що входять до однієї партії, на яку поширюється вимога щодо складання МД, обов"язково декларуються за окремими МД з поданням МД (у передбачених законодавством випадках - іншого документа, що може використовуватись замість МД) на всі товари у складі цієї партії незалежно від їх вартості, за наявності в партії товарів, що були оформлені за різними попередніми (крім випадку, визначеного частиною п"ятою статті 261 Митного кодексу України).

    За можливості заповнення відповідно до встановленого порядку граф МД, які заповнюються тільки в ЄАД, одна МД на кілька партій товару може за бажанням Декларанта оформлюватись у разі подання за умови дотримання відповідних строків згідно з частиною п"ятою статті 261 Митного кодексу України однієї додаткової декларації до кількох попередніх, оформлених одним митним органом у межах одного зовнішньоекономічного договору й одного митного режиму.

Особливості заповнення граф попередньої декларації та додаткової до неї

    Порядком 651 запроваджується заповнення графи 30 "Місцезнаходження товарів" для всіх напрямків переміщення товарів.

    При переміщенні автомобільним транспортом у графі 30 зазначається код місця доставки товарів згідно з пунктом 4 наказу Держмитслужби від 27.08.2012 № 426 (зі змінами, далі – Наказ 426). Якщо при вивезенні та транзиті (крім транзитної митної декларації для ввезення товарів на митну територію України) відповідному місцю не присвоєно код згідно з пунктом 4 Наказу 426, розділи 1, 3 та 4 коду формуються згідно з пунктом 4 Наказу 426, а в розділі 2 коду зазначається "888".

    При переміщенні іншими видами транспорту розділи 1, 3 та 4 коду формуються відповідно до пункту 4 Наказу 426, а в розділі 2 коду зазначається "888".

    Якщо в розділі "2" коду зазначено "888" або "999", у графі (доповненні з посиланням на графу) зазначається адреса такого місця або інші відомості, які дозволяють його ідентифікувати.

    Графа 30 "Місцезнаходження товарів"

    У графі зазначаються відомості про зону митного контролю, в якій знаходяться задекларовані товари. У попередній МД зазначаються відомості про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред"явлення їх митному органу.

    Графа не заповнюється:

    при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

    Під час внесення відомостей про місце доставки до Переліку формується код місця доставки за такою схемою:

ХХХ - ХХХ - Х - X ,

1

2

3

4

    де:

    "1" - перші три цифри коду митного органу;

    "2" - порядковий номер місця доставки відповідного митного органу;

    "3" - цифра "1" - місце доставки, яке може використовуватись усіма суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності без обмежень, цифра "2" - місце доставки, яке може використовувати лише суб"єкт зовнішньоекономічної діяльності, код за ЄДРПОУ/ДРФО якого зазначений в колонці Переліку "Власник, користувач території";

    "4" - код місця доставки товарів в залежності від виду транспорту: 1 - автомобільний; 2 - залізничний; 3 - авіаційний; 4 - водний.

    У випадку прийняття керівником (вповноваженою ним особою) митниці призначення рішення відповідно до підпункту 1.3 пункту 1 наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 N 646 "Про місця доставки товарів транспортними засобами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2012 за N 1052/21364, в розділах "2", "3" та "4" схеми коду місця доставки зазначаються цифри "999-1-1".

    Для кодування місць доставки, яким не присвоєно вищезазначених кодів, у разі переміщення товарів автомобільним транспортом:

    від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України;

    від одного пункту, розташованого на митній території України, до іншого пункту, розташованого на митній території України,

    в розділах "2", "3", "4" схеми коду місця доставки зазначаються цифри "888-1-1".

    Для кодування місць доставки у разі переміщення товарів залізничним, водним, авіаційним транспортом у розділах "2", "3" схеми коду місця доставки зазначаються цифри "888-1".

    Графа 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості"

    В окремих графах 31 МД зазначаються відомості про товари, які декларувались за різними попередніми МД, оформленими одним митним органом в межах одного зовнішньоекономічного договору й одного митного режиму, на які згідно з частиною п"ятою статті 261 Митного кодексу України подається одна додаткова декларація;

    В окремих випадках у попередній МД для ввезення, якщо в графі 33 такої МД дозволяється проставлення відповідних чотиризначних умовних кодів, зазначається:

    "Дипломатичний вантаж" - при ввезенні дипломатичних вантажів (крім консульської валізи);

    "Міжнародні експрес-відправлення" - при ввезенні товарів у міжнародних експрес-відправленнях;

    "Консолідований вантаж" - при ввезенні консолідованих вантажів;

    "Гуманітарна допомога" - при ввезенні товарів гуманітарної допомоги.

    Звертаємо вашу увагу на те, що форма електронного інвойсу заповнюється тільки, якщо у графі 33 МД код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається на рівні десяти знаків.

    В окремих полях електронної МД або у разі використання МД на паперовому носії - електронної копії МД на паперовому носії без зазначення у паперовому примірнику зазначаються за формою "електронного інвойсу" в розрізі кожного найменування товару відомості, необхідні для ідентифікації товарів, що є в наявності.

    При цьому у разі використання МД на паперовому носії в паперовому примірнику МД зазначається: "Див. "електронний інвойс".

    Графа 33 "Код товару"

    Якщо не передбачено інше, то в першому підрозділі графи зазначаються перші 8 знаків коду товару згідно з УКТ ЗЕД. У другому підрозділі графи зазначаються дев"ятий та десятий знаки коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

    Код товару згідно з УКТ ЗЕД може зазначатися на вибір Декларанта на рівні перших чотирьох знаків у попередній МД для ввезення у разі, якщо товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД, в якій класифікується товар, не включає товарів, при ввезенні яких необхідне забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України та зазначення коду товару в такій кількості знаків дозволяє перевірити дотримання вимог законодавства щодо заходів нетарифного регулювання. У таких МД товари можуть декларуватись також на рівні коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

    В окремих випадках, якщо товари не підлягають забезпеченню сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, у попередній МД для ввезення наводяться умовні коди:

    "9902" - при ввезенні дипломатичних вантажів (крім консульської валізи);

    "9903" - при ввезенні товарів у міжнародних експрес-відправленнях;

    "9904" - при ввезенні консолідованих вантажів;

    "9905" - при ввезенні товарів гуманітарної допомоги.

    Код товару згідно з УКТ ЗЕД може зазначатися на вибір Декларанта на рівні перших шести знаків у таких випадках:

    Графа 34 "Код країни походження"

    У лівому підрозділі "а" графи зазначається відповідно до класифікації країн світу літерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графі 31 МД та класифікованого згідно з УКТ ЗЕД у графі 33 МД.

    У попередній МД для ввезення зазначається визначений Декларантом на момент подання такої МД код країни походження.

    Якщо країна походження невідома або сертифікат про походження товару виданий на товар, виготовлений шляхом змішування, із визначенням походження складових, але без визначення походження кінцевого товару, то в графі зазначається "00".

    Графа 37 "Процедура"

    У графі проставляється код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму.

    У першому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші дві цифри якого - код митного режиму відповідно до класифікатора митних режимів, наступні дві - код попереднього митного режиму згідно з класифікатором митних режимів. Якщо попередній митний режим відсутній, то третьою і четвертою цифрами коду проставляється "00".

    Відомості про попередню митні декларації, оформлення яких передувало поданню додаткової декларації, зазначаються в графі 40 відповідної додаткової декларації.

    При цьому першими двома цифрами коду в першому підрозділі графи 37 додаткової декларації проставляється код митного режиму за додатковою декларацією. До графи 44 додаткової декларації відомості про такі декларації не вносяться.

    Графа 40 "Загальна декларація / Попередній документ"

    Графа заповнюється, якщо заявленому за МД митному режиму передував інший митний режим або поданню МД передувало оформлення, тимчасової або періодичної МД.

    У графі зазначаються відомості про попередній документ, у тому числі той, який при оформленні товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замість МД. Якщо товари, що декларуються, послідовно розміщувалися в кількох митних режимах, то в графі зазначаються відомості про МД або інший документ, що використовувався замість МД, за якою (яким) ці товари розміщувалися в останній митний режим, що передує заявленому.

    Попередні митні декларації, оформлені до набрання чинності Порядком 651, підлягають застосуванню для пропуску за ними товарів протягом строку їх дії.

    У разі подання додаткової декларації до митних декларацій (попередньої, періодичної, тимчасової, митної декларації, заповненої у звичайному порядку), оформлених до набрання чинності Порядком 651, у графі 1 такої додаткової декларації зазначаються відповідні коди згідно з класифікаторами типів декларацій і митних режимів, затвердженими наказом Мінфіну від 20.09.2012 № 1011.

    Графа 43 "Метод визначення вартості"

    Графа заповнюється в разі заявлення товарів у митний режим імпорту або в інший, відмінний від митного режиму імпорту, митний режим, зі справлянням митних платежів.

    Графа 46 "Статистична вартість"

    У графі зазначається у валюті України поділене на 1000 й округлене до п"яти знаків у дробовій частині:

    значення фактурної вартості товару, наведене в графі 42 МД, перераховане у валюту України за курсом, указаним у графі 23 МД.

    Графа 47 "Нарахування платежів"

    Графа заповнюється у разі сплати (необхідності застосування заходів забезпечення сплати відповідно до розділу X Митного кодексу України) митних платежів та/або сплати за МД єдиного збору, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України (далі - єдиний збір), та/або сплати плати.

    При оформленні додаткової декларації, поданню якої передувало оформлення попередньої МД для випуску, у визначених Митним кодексом України випадках, у разі якщо додатково надані відомості стали підставою для перерахунку митних платежів, відображення сум митних платежів здійснюється окремими рядками, а саме:

    митні платежі, нараховані за тимчасовою, попередньою МД для випуску або МД, заповненою у звичайному порядку;

    митні платежі, нараховані за додатковою декларацією;

    різниця між сумами платежів, нарахованих за тимчасовою, попередньою МД для випуску або МД, заповненою у звичайному порядку, та додатковою декларацією, що підлягає сплаті або поверненню.

    P.S. З урахуванням листа ДМСУ від 25.10.2012 р. № 15/1-15.1/1934-ЕП "Щодо заповнення граф митноїдекларації на бланку ЄАД"

    Щодо заповнення графи 47 у разі необхідності гарантування товарів митні платежі за якими не перевищують 1000 євро.

    Графа 47 заповнюється, коли оформлення товару вимагає забезпечення сплати митних платежів, але сума таких платежів не перевищує 1000 євро і відповідно до умов Митного кодексу України гарантія не надається. При цьому, у розділі способу розрахунку зазначається код 32.

    Графа 52 "Гарантія не дійсна для"

    Графа заповнюється, якщо Митним кодексом України передбачена необхідність надання забезпечення сплати митних платежів.

    У лівому підрозділі графи зазначається розмір гарантійної суми, що не підлягає поверненню (підлягає сплаті) у разі невиконання зобов"язання, забезпеченого фінансовою гарантією.

    У правому підрозділі графи проставляється цифровий код згідно з класифікатором заходів гарантування заходу гарантування та виду фінансової гарантії, обраних Декларантом.

    Отже, якщо митні платежі не сплачуються або застосування заходів забезпечення їх сплати відповідно до розділу X Митного кодексу України не потрібно, то в попередній декларації не заповнюються наступні графи:

    Графа 12 "Відомості про вартість", Графа 43 "Метод визначення вартості", Графа 45 "Коригування", Графа 47 "Нарахування платежів", Графа 52 "Гарантія не дійсна для".

    У попередній МД без заходів гарантування сплати митних платежів у графі 31 не формується електронний інвойс, а в графі 33 код товару згідно з УКТ ЗЕД може зазначатися на рівні перших чотирьох знаків.

    Щодо граф 20, 44, то вони не мають особливостей, які б спрощували порядок заповнення цих граф для попередньої МД, тому ці графи заповнюються у звичайному порядку.

 

© Інформаційно - аналітичну довідку підготовлено спеціально для MDOffice™MDoffice

Новини ЗЕД