ГоловнаКонтактиМапа сайта

  Коментарі фахівців: Чи потрібно суб’єкту господарювання  подавати Декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що  належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі –  Деклараці...  - 2018/08/15 

2018/08/15

Чи потрібно суб’єкту господарювання подавати Декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі – Декларація) у разі якщо були порушені законодавчо встановлені терміни розрахунків в сфері зовнішньоекономічної діяльності, та Декларація подавалася/не подавалася, але на звітну дату відсутні валютні цінності та майно за межами України?

    Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс 114.04

Коротка:

    Якщо були порушені законодавчо встановлені терміни розрахунків в сфері зовнішньоекономічної діяльності, але протягом кварталу кошти (товар) вже надійшли (операція закрита) та станом на звітну дату за межами України відсутні будь-які валютні цінності та майно, то Декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами подавати не потрібно.

    Повна:

    Відповідно до п. 1 ст. 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України, підлягає обов’язковому декларуванню

    у Національному банку України (далі – НБУ).

    Порядок і терміни декларування встановлюються НБУ.

    Згідно із ст. 1 Указу Президента України від 18 червня 1994 року № 319/94 «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» таке декларування здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності щоквартально.

    Декларування валютних цінностей, доходів і майна здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України

    від 25.12.1995 № 207 «Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» (далі – Декларація), станом на 1 число місяця наступного за звітним кварталом.

    Виходячи з форми Декларації, суб’єкт підприємницької діяльності подає Декларацію у випадку, коли має валютні кошти або майно, які йому належать та знаходяться за межами України, у тому числі з порушенням встановлених законодавством строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

    Водночас, якщо у зв’язку з порушенням законодавчо встановлених строків розрахунків в сфері зовнішньоекономічної діяльності Декларація подавалась станом на 1 січня (1 квітня; 1 липня; 1 жовтня), але протягом кварталу (півріччя; 9 місяців) кошти (товар) надійшли та станом на наступні звітні дати за межами України відсутні будь-які в"лютні цінності та майно, то до кінця року Декларацію подавати не потрібно.

    Таким чином якщо були порушені законодавчо встановлені терміни розрахунків в сфері зовнішньоекономічної діяльності, але протягом кварталу кошти (товар) вже надійшли (операція закрита) та станом на звітну дату за межами України відсутні будь-які валютні цінності та майно, то Декларацію подавати не потрібно.

    [0|0|0|0|1]

З інформаційних ресурсів Інтернету: http://zir.sfs.gov.ua/MDoffice