ГоловнаКонтактиМапа сайта

  ДФСУ: Про застосування попередньої митної декларації типу   ЕА   - 2018/06/08 

2018/06/08

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.06.2018 р. № 17135/7/99-99-18-03-01-17

Митниці ДФС

Про застосування попередньої
митної декларації типу "ЕА"

    У зв’язку із запитами митниць ДФС та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо пропуску через митний кордон України за митними деклараціями типу "ЕА" товарів, які підлягають державним видам контролю, повідомляємо таке.

    Cтаттею 4 Митного кодексу України (далі – Кодекс) визначено основні терміни і поняття, зокрема:

    випуск товарів – надання органом доходів і зборів права на користування та/або розпорядження товарами, щодо яких здійснюється митне оформлення, відповідно до заявленої мети (пункт 5);

    митне оформлення – виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення (пункт 23);

    митні формальності – сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і органами доходів і зборів з метою дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи (пункт 29).

    Пунктом 2 статті 247 Кодексу визначено, що відповідно до міжнародних договорів, укладених відповідно до закону, митне оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово.

    Відповідно до пункту 3 статті 247 Кодексу митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється в будь-якому органі доходів і зборів з пред’явленням їх цьому органу, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

    Згідно з положеннями частини четвертої статті 259 Кодексу за рішенням органу доходів і зборів, яким оформлена попередня митна декларація, випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, може бути здійснено після переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України без пред’явлення їх цьому органу доходів і зборів.

    Відповідно до Класифікатора типів декларацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011, попередній митній декларації з обсягом даних, необхідним для випуску товарів у митний режим, присвоєно літерний код "ЕА" (далі – декларація типу "ЕА").

    Підпунктом 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року № 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України" встановлено, що державний контроль товарів здійснюється посадовими особами контролюючих органів у зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через державний кордон України) у разі, коли в пункті пропуску такі види контролю зазначеними органами не завершено.

    Таким чином, законодавством не встановлено обмежень щодо завершення представниками відповідних контрольних служб державного контролю у пунктах пропуску при використанні декларації типу "ЕА", а позначення "3" додатка 1 до цієї постанови не регламентує обов’язковість завершення відповідного виду контролю за межами пункту пропуску.

    Крім того, сама реалізація механізму застосування декларації типу "ЕА" для товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають державним видам контролю, не можлива без здійснення державного контролю саме у пункті пропуску через державний кордон України у повному обсязі, оскільки у разі прийняття рішення про випуск товарів відповідно до заявленого режиму такий товар до митниці оформлення не доставляється.

    Пунктом 20 Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних засобів передачі інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року № 364 (далі – Порядок інформаційного обміну), визначено таке:

    у разі завершення у повному обсязі державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного чи радіологічного контролю уповноваженими посадовими особами в пунктах пропуску через державний кордон України такі посадові особи протягом 30 хвилин з моменту завершення контролю вносять з використанням веб-інтерфейсу до інформаційної системи відмітку про його здійснення, незалежно від рішення підприємства про застосування положень цього Порядку.

    Органи доходів і зборів у пунктах пропуску через державний кордон України надають уповноваженим посадовим особам доступ до веб-інтерфейсу.

    Таким чином, підтвердженням проведення державних видів контролю є, зокрема, наявність в інформаційній системі відмітки про здійснення цих видів контролю, сформованої/внесеної відповідно до Порядку інформаційного обміну, на підставі якої, серед іншого, приймається рішення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за деклараціями типу "ЕА" в митниці оформлення такої декларації.

    Враховуючи викладене, керівникам митниць ДФС, якими здійснюється пропуск через митний кордон України товарів за деклараціями типу "ЕА", необхідно забезпечити можливість проведення державних видів контролю контролюючими органами в пунктах пропуску через державний кордон України, в тому числі під час застосування Порядку інформаційного обміну.

В.о. Голови

М.В.Продан

 MDoffice

Новини ЗЕД