ГоловнаКонтактиМапа сайта

  Розстрочення сплати ПДВ при імпорті обладнання: доопрацьовано  урядову постанову  - 2018/02/13 

2018/02/13

Серед змін до Податкового кодексу, внесених Законом № 2245, доволі прогресивна, хоча й тимчасова (до 01.01.2020 року) норма щодо запровадження можливості отримання вітчизняними виробниками безоплатного розстрочення на два роки сплати ПДВ при імпорті технологічного обладнання.

7 лютого 2018 р. Уряд схвалив постанову «Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов"язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України».

При першому перегляді змісту цієї постанови звертає на себе увагу те, що всупереч вимогам п. 65 Прикінцевих положень Податкового кодексу та назві самої постанови в ній жодним словом не згадується про порядок застосування забезпечення виконання зобов"язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України.

При подальшому ознайомленні з постановою стає зрозумілим, що коректно подати всі необхідні документи для отримання розстрочення ПДВ при імпорті обладнання буде не так просто у зв"язку з тим, що вичерпного переліку таких документів КМУ не визначено. Замість нього постанова містить розмитий опис документів, значення яких для прийняття рішення щодо надання розстрочення ПДВ є спірним.

Чим далі вчитуєшся у зміст порядку надання розстрочення, схваленого КМУ, тим більше виникає питань до цього порядку, і тим більше зростає відчуття недовіри до такого порядку. Наприклад, порядком передбачено, що рішення про розстрочення ПДВ при імпорті обладнання приймає керівник митниці ДФС за рекомендацією комісії, до складу якої в обов"язковому порядку включаються керівники чотирьох підрозділів митниці, які є підлеглими такого керівника, керівник підрозділу обласного аудиту ДФС та представник Мінекономрозвитку (за згодою). Визначена порядком форма рішення передбачає наявність на ньому перед підписом керівника митниці підписів усіх перелічених осіб.

По-перше, не визначено порядок роботи цієї комісії, строки, порядок та форму прийняття нею згаданих рекомендацій. Не зрозуміло - такі рекомендації комісією приймаються одноголосно чи більшістю голосів її членів.

По-друге, не визначено відповідальність членів такої комісії за ненадання рекомендацій та важливість таких рекомендацій для прийняття рішення керівником митниці ДФС.

Щодо передбаченого порядком звіту про цільове використання товарів, ввезених на митну територію України, щодо яких надано розстрочення ПДВ, який платники зобов"язані подавати щомісячно, то він, по-перше, навіть за формою не відповідає суті його назви; по-друге, не зрозуміло, до якого контролюючого органу подається; по-третє, фактично не є звітом, тому що з дванадцяти показників передбаченої ним таблиці з місяця в місяць буде змінюватись лише один, який відображає суму сплаченої платником у поточному періоді розстроченої суми ПДВ.

Це відмічає Ніна Южаніна, Голова Комітету ВРУ із питань податкової та митної політики. Висловлено сподівання, що є ще час до набрання чинності цим порядком, а отже будуть зняті всі корупційні ризики, які він містить.

Мінфін не забарився і уже 9 лютого розмітив на своєму сайті проект постанови КМУ «Прозатвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість тазастосування забезпечення виконаннязобов"язань під час ввезення на митну територію України обладнання длявласного виробництва на територіїУкраїни».

Вказується, що проект постанови, що був схвалений на засіданні Уряду 07.02.2018, доопрацьовано на виконання протокольного доручення з урахуванням висловлених зауважень Державною регуляторною службою України та Федерацією роботодавців України.

Як слідує із Пояснювальної записки, процедура надання розстрочення сплати ПДВ, зокрема, передбачає:

встановлення виключного переліку документів та інформації, що перевіряється для прийняття рішення про надання розстрочення;

визначення підстав для відмови в прийнятті рішення про розстрочення;

подання звіту про цільове використання обладнання, ввезеного на митну територію України для власного виробництва на території України.


https://buh.ligazakon.net