ГоловнаКонтактиМапа сайта

  ДФСУ: Про особливості митного оформлення  - 2016/02/29  

2016/02/29

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.02.2016 р. № 6212/7/99-99-25-01-01-17

Митниці ДФС

Про особливості
митного оформлення

    Згідно з пунктом 38 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України тимчасово, до 31 березня 2019 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності.

    Звільнення від оподаткування податком на додану вартість, передбачене цим пунктом, застосовується, якщо ввезення здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України "Про здійснення державних закупівель", укладених на виконання угод між Міністерством охорони здоров"я України, та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров"я.

    Відповідно до підпункту 131 Закону України "Про здійснення державних закупівель"; до спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, віднесено спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об"єднаних Націй, Міжнародну асоціацію забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королівську Агенцію Великобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management), які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов"язаних з цим послуг на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій.

    Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2015 року № 787.

    Порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1153 (далі – Порядок № 1153).

    Відповідно до положень Порядку № 1153 МОЗ видає імпортеру довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до угод (договорів), за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 1153, або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.

    Вказана довідка оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ та скріплюється гербовою печаткою. Один примірник довідки залишається в МОЗ, два примірники видаються імпортеру, один з яких подається органові доходів і зборів під час митного оформлення лікарських засобів, медичних виробів, другий – залишається в імпортера.

    У разі зміни даних, зазначених у довідці, імпортер звертається із заявою до МОЗ для видачі нової довідки. При цьому раніше видана довідка підлягає анулюванню, про що МОЗ невідкладно інформує орган доходів і зборів.

    Враховуючи викладене, звертаємо увагу, що до внесення змін до класифікатора документів та класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011, при митному оформленні лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, у митних деклараціях мають наводитися:

    відомості про довідку, що підтверджує ввезення таких товарів на митну територію України за кодом документа "8037".

    код звільнення від сплати податку на додану вартість "169".

Голова

Р.М. Насіров

 MDoffice

Новини ЗЕД