ГоловнаКонтактиМапа сайта

  Коментарі фахівців: В яких випадках товари, що вивозяться за  межі митної території України, звільняються від сплати  вивізного мита?  - 2015/10/30 

2015/10/30

В яких випадках товари, що вивозяться за межі митної території України, звільняються від сплати вивізного мита?

    Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс 210.05

Коротка і повна відповіді ідентичні

    Вивізне мито відповідно до ст. 273, частини сьомої ст. 280 та частини четвертої ст. 286 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) нараховується та сплачується за ставками, встановленими законами на українські товари, що вивозяться за межі митної території України.

    У випадках, встановлених МКУ та іншими законами з питань оподаткування, звільняються від оподаткування митом товари, зазначені у частині першій ст. 282 МКУ, в тому числі при їх вивезенні за межі митної території України (частина перша ст. 282 МКУ).

    Також п.п. 1 та 2 частини першої ст. 292 МКУ встановлено, що митні платежі (у тому числі вивізне мито) не сплачуються у разі, якщо відповідно до МКУ, Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями, інших законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України:

    - товари не є об"єктом оподаткування митними платежами;

    - щодо товарів надано звільнення або повне умовне звільнення від сплати митних платежів - у період дії такого звільнення і при дотриманні умов, у зв"язку з якими його надано.

    При цьому у разі вивезення товарів за межі митної території України зі звільненням від оподаткування вивізним митом згідно з частиною першою розд. ІІ Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа (далі – МД), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.08.2012 за № 1372/21684, у графі 36 МД зазначається цифровий код пільги з вивізного мита відповідно до класифікатора звільнень від сплати вивізного мита, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011 "Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій".

З інформаційних ресурсів Інтернету: http://zir.minrd.gov.ua/MDoffice