ГоловнаКонтактиМапа сайта

  Визначено процедуру адміністративного оскарження рішень  органів доходів і зборів  - 2014/01/31 

2014/01/31

Міндоходів наказом від 25.12.2013 N 848 затвердило Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів, яким визнається процедура оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень органів доходів і зборів під час адміністративного оскарження.

Цей Порядок не застосовується при оскарженні рішень органів доходів і зборів, якщо спеціальним законом встановлено інший порядок оскарження таких рішень, а також при оскарженні постанов, прийнятих у справах про адміністративні правопорушення.

Зокрема, передбачено, що скарга подається до органу доходів і зборів вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків рішення органу доходів і зборів, що оскаржується.

У разі якщо орган доходів і зборів приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до органу доходів і зборів вищого рівня.

Якщо відповідно до Податкового кодексу орган доходів і зборів самостійно визначає грошове зобов"язання платника податків за причинами, не пов"язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження такого рішення протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження такого рішення.

Скарга платника податку подається в письмовій формі та має включати інформацію, визначену п. 4.1 розд. IV Порядку.

Скарга підписується особою, яка її подає, або її представником, уповноваженим на підписання скарги. Якщо скарга підписується представником платника податків, до неї долучається оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 січня 2014 р. за N 99/24876 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

www.ligazakon.ua