ГоловнаКонтактиМапа сайта

  Проект ЗУ: Про внесення змін до Митного кодексу України  -  2013/03/30 

2013/03/30

Проект

вноситься Кабінетом Міністрів України
М. АЗАРОВ
"__" 2013 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Митного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 44-48, ст. 552) такі зміни:

1) друге речення частини п"ятої статті 309 виключити;

2) пункт 10 частини другої статті 314 виключити;

3) пункт 1 частини першої статті 315 викласти в такій редакції:

"1) для банківських установ у передбачених законодавством випадках від Національного банку України - про відсутність протягом останніх трьох календарних років порушень економічних нормативів, установлених Національним банком України, застосування за цей період заходів впливу згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України та фінансовий стан за останній звітний квартал, в якому подаються документи;".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


Голова Верховної Ради України

Верховна Рада України

Новини ЗЕД