ГоловнаКонтактиМапа сайта

  Нагадування! МКМТ: Повідомлення про застосування спеціальних  заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно  від країни походження та експорту  - 2013/03/22  

2013/03/22

МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ
З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
ПОВІДОМЛЕННЯ

Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту

    Відповідно до вимог Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (далі - Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) розглянула поданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) звіт та матеріали про результати проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів (далі - Товар) незалежно від країни походження та експорту, що було порушено рішенням Комісії від 30.06.2011 N СП-259/2011/4402-27.

    За результатами розгляду вказаних матеріалів Комісією було встановлено, що публічне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Запорізький автомобілебудівний завод", приватне акціонерне товариство "Єврокар", дочірнє підприємство "Автоскладальний завод" N 2 ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Мотарс" є належним національним товаровиробником відповідно до пункту 11 статті 1 Закону.

    Товар вітчизняного виробництва має ознаки, подібні до ознак імпортованого Товару, тому він є подібним у розумінні положень пункту 13 статті 1 Закону.

1. Щодо наявності факту зростання обсягів імпорту в Україну та ступеня зростання обсягів експорту Товару в Україну

    Протягом періоду розслідування у 2010 році порівняно з 2008 роком відносно до виробництва національного товаровиробника і споживання на внутрішньому ринку імпорт в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту зріс на 37,9 і 37,1 % відповідно.

    Наявність факту "непередбачуваних обставин" полягає у збільшенні питомої ваги імпортованої продукції стосовно виробництва заявником легкових автомобілів в Україні протягом 2010 року порівняно з 2008 роком на 37,9 %, незважаючи на скорочення обсягів імпорту в кількісному еквіваленті та загальне скорочення споживання легкових автомобілів на внутрішньому ринку України у згаданий період.

2. Дослідження експортного потенціалу країн походження або країн експорту, який уже склався або ймовірно складеться в майбутньому, а також можливість того, що зазначений потенціал використовуватиметься для експорту Товару в Україну

    Відповідно до даних Світової організації виробників автомобілів (OICA) у 2008 та 2010 роках жодна з країн, що виробляла автомобілі, не скоротила обсягів виробництва автомобілів, як Україна (на 79 %). Беручи до уваги, що деякі країни скоротили обсяги власного виробництва, вони мають значні вивільнені потужності, що можуть бути переорієнтовані на зовнішні ринки, зокрема України.

    Згідно з даними Турецької асоціації виробників автомобілів (Otomotiv Sanayi Derne i) обсяги виробництва легкових автомобілів у Турецькій Республіці протягом 2008 року становили 622 тис. штук, обсяги експорту - 526 тис. штук, або 85 % загального виробництва, у 2010 році при скороченні виробництва - до 603 тис. штук, обсяги експорту легкових автомобілів також зменшилися до 440 тис. штук, що становить 73 %.

    Питома вага Товару походженням з Турецької Республіки у загальному імпорті в Україну у 2010 році порівняно з 2008 роком збільшилася на 17 %, що підтверджує привабливість українського ринку для турецьких виробників.

    Відповідно до даних Корейської асоціації виробників автомобілів (KAMA) обсяги виробництва легкових автомобілів у Корейській Республіці протягом 2008 року становили 3450 тис. штук, обсяги експорту - 2509 тис. штук, або 73 % загального виробництва, у 2010 році при збільшенні виробництва до 3866 тис. штук обсяги експорту легкових автомобілів також збільшилися до 2611 тис. штук, що становить 68 %.

    Питома вага Товару походженням з Корейської Республіки в загальному імпорті в Україну у 2010 році порівняно з 2008 роком збільшилася на 79 %, що підтверджує привабливість українського ринку для корейських виробників.

    Згідно з даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA) з посиланням на дані, підготовлені Румунською асоціацією виробників автомобілів (ACAROM), обсяги виробництва легкових автомобілів у Румунії протягом 2008 року становили 231 тис. штук, обсяги експорту - 154 тис. штук, або 67 % загального виробництва, у 2010 році при збільшенні виробництва до 324 тис. штук обсяги експорту легкових автомобілів також збільшилися до 290 тис. штук, що становить 90 %.

    Наведені показники засвідчують, що в Румунії не тільки збільшились обсяги виробництва легкових автомобілів на 40 %, але і значно зросла питома вага експортних операцій у структурі виробництва, що підтверджує експортну орієнтованість румунської галузі. Водночас питома вага Товару походженням з Румунії в загальному імпорті в Україну у 2010 році порівняно з 2008 роком збільшилася на 33 %.

    Відповідно до даних Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA) з посиланням на дані, підготовлені Асоціацією виробників автомобілів Федеративної Республіки Німеччина (VDA), обсяги виробництва легкових автомобілів у Федеративній Республіці Німеччина протягом 2008 року становили 5532 тис. штук, обсяги експорту - 4132 тис. штук, або 75 % загального виробництва, у 2010 році при збільшенні виробництва до 5552 тис. штук обсяги експорту легкових автомобілів також збільшилися до 4239 тис. штук, що становить 76 %.

    Наведені показники засвідчують, що Федеративна Республіка Німеччина у 2010 році порівняно з 2008 роком наростила обсяги виробництва та експорту легкових автомобілів. Окремо слід відзначити, що питома вага Товару виробництва Федеративної Республіки Німеччина в загальному імпорті в Україну у 2010 році порівняно з 2008 роком збільшилася на 197 % та досягла 12 %.

    Відповідно до даних Японської асоціації виробників автомобілів (JAMA) обсяги виробництва легкових автомобілів у Японії протягом 2003 року становили 9916 тис. штук, обсяги експорту - 5915 тис. штук, або 60 % загального виробництва, у 2010 році обсяги виробництва зменшились до 8307 тис. штук, обсяги експорту легкових автомобілів - до 4272 тис. штук, що становить 51 %.

    Питома вага імпорту в Україну Товару походженням з Японії протягом 2010 року становила 15 %. Зазначені показники дають підстави стверджувати, що японські виробники мають можливість збільшити виробництво продукції та, ймовірно, використати наявний виробничий потенціал для постачання легкових автомобілів на експортні ринки, зокрема в Україну.

    Відповідно до даних Державного комітету статистики Російської Федерації обсяги виробництва легкових автомобілів у 2008 році становили 1470 тис. штук, у 2010 році - 1210 тис. штук.

    Згідно з даними Стратегії розвитку автомобільної промисловості Російської Федерації на період до 2020 року виробничі потужності з виробництва легкових автомобілів у Російській Федерації на початок 2009 року становили 1979,6 тис. штук.

    Стратегією розвитку автомобільної промисловості Російської Федерації передбачено збільшення до 2020 року виробничих потужностей з виробництва легкових автомобілів до 3150 тис. штук з одночасним підвищенням рівня локалізації виробництва. При цьому передбачається близько 8 % обсягів виробництва (252 тис. штук) постачати на експортні ринки, переважно на ринки країн СНД.

    Питома вага країн - членів СНД у загальному експорті легкових автомобілів з Російської Федерації у 2010 році становила 37 тис. штук, або 81 % (дані Російського статистичного щорічника, 2011). Протягом 2010 року в Україну з Російської Федерації було імпортовано 17 тис. штук Товару.

    Існуючі тенденції розвитку автомобільної галузі Російської Федерації дають підстави стверджувати, що виробничий потенціал Російської Федерації, ймовірно, використовуватиметься для експорту легкових автомобілів, зокрема в Україну.

    Таким чином, зазначені тенденції розвитку світової автомобільної галузі в розумінні пункту 2 частини третьої статті 13 Закону засвідчили, що експортний потенціал країн походження або країн експорту, який уже склався або, вірогідно, складеться в майбутньому, можливо, використовуватиметься для експорту в Україну легкових автомобілів.

3. Дослідження тенденцій впливу імпорту в Україну Товару на національного товаровиробника та наявність причинно-наслідкового зв"язку між зростаючим імпортом в Україну Товару та загрозою заподіяння значної шкоди національному товаровиробникові

    Негативний вплив імпорту в Україну Товару на становище вітчизняної галузі засвідчують такі показники в 2010 році порівняно з 2008 роком:

    обсяги виробництва Товару національним товаровиробником скоротилися на 78,9 %;

    відсоток використання виробничих потужностей національним товаровиробником скоротився на 74,86 %;

    обсяги продажу Товару національним товаровиробником на внутрішньому ринку України скоротилися на 86,33 %;

    розміри прибутку від операційної діяльності зменшилися на 89,9 %;

    кількість працівників на підприємствах національного товаровиробника скоротилася на 51,56 %;

    показник продуктивності праці вітчизняної галузі виробництва скоротився на 46,3 %.

    При цьому обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів у кількісному еквіваленті у 2010 році порівняно з 2008 роком скоротився на 71 %, але зріс на 38 % відносно виробництва українськими підприємствами.

    Споживання на внутрішньому ринку України Товару у 2010 році порівняно з 2008 роком зменшилося на 78,8 %, питома вага галузі вітчизняного виробництва на національному ринку скоротилася на 35 %. Унаслідок зростання обсягів імпорту в Україну Товару та умов його здійснення національного товаровиробника було витіснено з внутрішнього ринку України, що призвело до поглиблення негативного становища вітчизняної галузі та загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробникові.

    У рамках проведення розслідування окремі заінтересовані сторони зазначали, що значне погіршення виробничого, торговельного та фінансового становища національного товаровиробника було спричинено, зокрема, впливом інших факторів, значна шкода, завдана якими, не вважається шкодою, заподіяною внаслідок зростання обсягів імпорту.

    Проведене Міністерством дослідження засвідчило, що саме зростання імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту відносно виробництва національного товаровиробника і споживання відбувалося на таких умовах і в обсягах, що загрожувало заподіянням значної шкоди національному товаровиробникові, а не було спричинено впливом інших факторів.

4. Щодо відповідності застосування спеціальних заходів національним інтересам України

    Застосування спеціальних заходів позитивно вплине на фінансово-господарське становище національного товаровиробника, надасть йому можливість полегшити процес економічного пристосування до умов конкуренції та сприятиме усуненню впливу диспропорцій в торгівлі.

    Дія спеціальних заходів сприятиме відновленню обсягів виробництва та продажів автотранспортних засобів українського виробництва, позитивно вплине на зайнятість населення та інвестиції національного товаровиробника.

    Запропонований розмір ставки спеціального мита не обмежить інтересів споживачів на вільний вибір та не може розглядатися як заборона на імпорт Товару в Україну.

    Міжнародні зобов"язання, взяті Україною, не забороняють застосовувати спеціальні заходи стосовно зростаючого імпорту, який загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробникові.

    Ураховуючи вищезазначене, Комісія дійшла висновків, що:

    протягом періоду розслідування відносно виробництва національного товаровиробника і споживання імпорт в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту зростав, це зростання відбувалося на таких умовах і в обсягах, що загрожувало заподіянням значної шкоди національному товаровиробникові;

    національні інтереси вимагають застосування до такого імпорту спеціальних заходів.

    Таким чином, на виконання вимог статті 16 Закону Комісія прийняла рішення від 28.04.2012 N СП-275/2012/4423-08, відповідно до якого застосовувала спеціальні заходи щодо імпорту Товару в Україну незалежно від країни походження та експорту, що має такий опис: автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені переважно для перевезення людей (категорія М1 - транспортні засоби, що мають не менше ніж 4 колеса, які використовуються для перевезення пасажирів та мають не більше 8 місць для сидіння, крім сидіння водія), з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом з робочим об"ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 2200 см3, нові, які класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 8703 22 10 00 та 8703 23 19 10.

    Спеціальні заходи застосовуються терміном на три роки шляхом запровадження спеціального мита щодо імпорту в Україну вищезазначеної продукції залежно від робочого об"єму циліндрів двигуна:

    понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3 у розмірі 6,46 %;

    понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3 у розмірі 12.95 %.

    Відповідно до статті 21 Закону спеціальні заходи не застосовуються щодо імпорту в Україну товару походженням з таких країн - членів СОТ: Ангола, Бангладеш, Бенін, Буркіна-Фасо, Бурунді, Камбоджа, Центральноафриканська Республіка, Чад, Конго, Джибуті, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гаїті, Лесото, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мавританія, Мозамбік, М"янма, Непал, Нігер, Руанда, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломонові Острови, Танзанія, Того, Уганда, Замбія.

    Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.MDoffice

Новини ЗЕД