ГоловнаКонтактиМапа сайта

 Поняття та терміни 

Акредитація - офіційне визнання того, що випробувальна лабораторія вправі здійснювати випробування чи конкретні види випробувань, що передують сертифікації продукції чи послуг; процедура, після якої уповноважений в відповідності з законодавчими актами орган офіційно визнає можливість виконання випробувальною лабораторією чи органом по сертифікації конкретних робіт у певній області.

Державний реєстр систем сертифікації - офіційний перелік зареєстрованих систем сертифікації.

Знак відповідності - зареєстрований в законодавчому порядку сертифікаційний знак,що використовується у встановленому порядку третьою стороною для продукції (послуги), що відповідає вимогам нормативного документу, який застосовується при сертифікації.

Ідентифікація - процедура, внаслідок якої встановлюється відповідність продукції вимогам, які пред’являються до неї (до даного виду чи типу) в нормативних чи інформаційних документах.

Нормативні документи на продукцію, що підлягає обов’язковій сертифікації - закони РФ, державні стандарти, санітарні норми і правила, будівельні норми і правила, інші документи, які у відповідності до законодавства встановлюють вимоги щодо безпеки продукції і послуг.

Сертифікація - діяльність третьої сторони, незалежної від виробника (продавця) і споживача продукції, по затвердженню відповідності продукції встановленим вимогам.

Сертифікат про походження товару - документ, що свідчить про країну виробника товару і виданий органом держави - експортера, уповноваженим у відповідності до національного законодавства.

Сертифікація персоналу - встановлення якісних характеристик персоналу вимогам вітчизняних та/чи міжнародних стандартів.

Країна походження товару - країна, в якій товар був повністю виготовлений чи підлягав достатній обробці / переробці.

Схема сертифікації (форма, спосіб) - відповідна сукупність дій, офіційно визнана в якості того, що продукція відповідає певним вимогам.

Сертифікат відповідності - документ, виданий за правилами системи сертифікації, для підтвердження відповідності сертифікованої продукції встановленим вимогам (Закон Російської Федерації "Про сертифікацію продукції та послуг", стаття 6).

Система управління станом навколишнього середовища - частина загальної системи управління, яка включає організаційну структуру, діяльність по плануванню, розподілу відповідальності, практичну роботу, процедури, процеси и ресурси для розробки, впровадження, досягнення цілей, оцінки досягнутого,в рамках реалізації екологічної політики.

Центр сертифікації - юридична особа, уповноважена одночасно виконувати функції органу по сертифікації та випробувальної лабораторії.

Екологічний аспект діяльності - елемент діяльності організації, її продукції чи послуг, пов’язаний із взаємодією навколишнього природного середовища.

Експерт по акредитації - особа, яка здійснює всі чи окремі функції по акредитації, атестації організацій, компетентність якого визнана акредитуючим органом.

Новини ЗЕД